Missie visie en strategie

Missie:

Een leuke blik op onze visie geeft het lievelingsliedje van Anja’s jongste zoon: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.”

(The Scene, 1991).

In onze wereld is voor iedereen een fijne plek met zijn talent op zijn best !

Het Goevie !-team maakt mee mogelijk dat mensen met volle goesting en vanuit hun talenten deelnemen aan de maatschappij.

Visie:

Wij gaan voor: ”samenwerken om het beste in iedereen naar boven te halen !

Mensen met volle goesting laten samenwerken om het beste bij elkaar naar boven te halen. Het gevoel iets te kunnen betekenen voor iemand maakt gelukkig. Als sociaal wezen hebben we elkaar nodig.

Door samen individuele mensen te ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen, bouwen wij aan een fijne maatschappij waar ieder-een zijn steentje legt.

Strategie:

 Inzetten op doelgericht en efficiënt samenwerken (Binding)

 Respecteren van ieders inspraak en privacy (Autonomie)

 Maximaal op maat van elke actor (Competentie)

 Optimaliseren van administratie

“Jong geleerd is oud gedaan”. Daarom starten we in onderwijs.

Doel: elke leerling stroomt ons onderwijs uit met zijn rugzak aan talenten en zijn handleiding om op zijn best te presteren.

Iedereen klaar om met volle goesting zijn plek te vinden in onze maatschappij !

GOEVIE ! staat voor “Goesting voor iedereen !” Tonen hoe leerlingen weer met goesting gaan leren en zich verder ontwikkelen.

Laten ervaren dat ze daar competent voor zijn !

Leerkrachten gaan met meer goesting naar hun klas(sen), omdat zij voelen dat zij écht bijdragen aan talentontwikkeling.

Wij inspireren met een verzameling tools die mensen naar believen gebruiken. Tools zijn maatregelen = “redelijke aanpassingen” die het leren of het leven (meer) mogelijk maken zodat iedereen kan mee-doen volgens zijn talent.

Met onze applicatie kunnen verschillende experts efficiënt en doelgericht samenwerken om talenten te ontginnen. Eén plan: “neuzen in één richting”.

Samenwerking via onze applicatie kan online: spaart tijd en verplaatsing.